Workit

Termene și Condiții

Preambul

Citiți cu atenție aceste Termene și Condiții deoarece au valoare contractuală și conțin informații importante despre drepturile legale și obligațiile dumneavoastră.

Secțiunea „Termene şi condiții” poate fi actualizată periodic. Pe Scurt îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza oricând aceste termene și condiții, urmând ca acestea să intre în vigoare de la data publicării lor online. Aceste termene și condiții, se aplică direct sau indirect (prin distribuitori) tuturor serviciilor şi/sau produselor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea și utilizarea website-ului nostru, numit în continuare ˝Platformă˝, și/sau prin efectuarea unei rezervări, confirmați și sunteți de acord că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu toate termenele și condițiile precizate mai jos (inclusiv declarația de confidențialitate).

Aceste pagini, conținutul și infrastructura oferite pe această Platformă sunt în proprietatea, operate și furnizate de Asociația Pe Scurt, cu sediul în Str. Caloian Județul nr.8, Bl.D19A, sc.1, et.2, ap.7, Sector 3, București, înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 1879/A/2021, având cod de identificare fiscală 44370390, IBAN: RO11RNCB0075170135490001, deschis la Banca Comerciala Română, legal reprezentată prin Dan Vladimir Gologan, în calitate de Președinte.

1. Definiții

Pe Scurt“, “Ancora” Asociaţia”,” Organizația”,noi“, “nostru” înseamnă Asociația Pe Scurt, care este o organizație neguvernamentală, non-profit, de interes privat, cu personalitate juridică, ce își propune să contribuie la dezvoltarea armonioasă a comunității prin acțiuni concrete în domeniile sănătate, educație, mediu, social, cultură și tehnologie. Acțiunile asociației vizează în special grupurile vulnerabile.

Beneficiar înseamnă orice persoană care beneficiază, direct sau indirect, cu titlul gratuit, de activitățile, serviciile sau produsele furnizate de către Pe Scurt.

Client înseamnă orice persoană care a achiziționat sau a rezervat participarea la una dintre activităţile/evenimentele comerciale, a serviciilor sau a produselor vândute de către Pe Scurt.

Platformă” înseamnă website-ul și aplicațiile pe care serviciile noastre sunt disponibile, deținute, controlate, administrate, menținute și/sau găzduite de către Pe Scurt.

“Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează și utilizează Platforma.

“Donaţie” reprezintă procesul prin care o persoană fizică (membră sau nu a organizaţiei) sau juridică transferă în mod gratuit dreptul de proprietate a unor bunuri sau sume în favoarea unui ONG.

„Sponsorizare” reprezintă actul juridic prin care două persoane juridice convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fară scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării. Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

“Rezervare” înseamnă comandarea unui serviciu (ex: participarea la un eveniment, etc), cu obligația de a efectua plata în termen de 7 zile calendaristice. După expirarea termenului de plată, în situația în care plata nu a fost achitată, rezervarea va fi anulată fără niciun fel de alte obligații față de utilizatorul care a efectuat Rezervarea.

„Termene şi Condiții” reprezintă echivalentul unui acord legal (contract) între tine (vizitator, utilizator, beneficiar, membru sau client) şi noi (Pe Scurt), cu privire la utilizarea Platformei şi a serviciilor și produselor oferite precum şi a tuturor materialelor de instruire şi a informațiilor (numite mai departe „Conținut”).

“Mailbombing” înseamnă trimiterea a cel puțin 100 de mesaje la adresa de e-mail a unei persoane. Bombardarea prin subscriere automată la zeci sau sute de liste de corespondență electronică, fiecare trimițând mai multe mesaje zilnic.

„Scrape” înseamnă diverse metode utilizate pentru colectarea informațiilor de pe Internet. În general, acest lucru este realizat cu un software care simulează navigarea umană, pe web, pentru a colecta biți de informații specifice de pe diferite site-uri web. Cei care utilizează aceste programe, colectează date pentru a le vinde altor utilizatori sau pentru a le folosi în scopuri promoționale pe un site web. Web scraping se mai numește, de asemenea, web data extraction, screen scraping sau web harvesting.

Informații confidențiale” înseamnă orice informație privitoare la secrete profesionale, condițiile colaborării dintre Pe Scurt și Utilizator, și orice alte informații aparținând oricărei Părți, inclusiv, dar fără a se limita la, descoperiri, idei, concepte, know-how, procedee tehnice, proiecte, specificații, desene, poze, planșe, schițe, planuri, diagrame, machete, modele industriale, scheme logice, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator şi mobil, documente de licitație, planuri strategice, planuri de dezvoltare, acoperire teritorială, planuri de marketing/financiare/de afaceri, comisioane, rapoarte de activitate, facturi, fișe de cont, fișe analitice, balanțe, bilanțuri, jurnal de vânzări, chitanțe, balanțe sintetice sau analitice, foi de vărsământ și orice alte documente contabile, propuneri de planuri tarifare, contracte, antecontracte şi/sau formele intermediare ale contractelor, antecontractelor, oferte comerciale sau propuneri de afaceri (indiferent de denumirea lor) şi/sau formele intermediare ale ofertelor sau propunerilor de afaceri (indiferent de denumirea lor), inclusiv cele aparținând angajaților, clienților sau părții care furnizează informațiile, precum și orice alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice sau alte informații ale acestor persoane dezvăluite în scris, verbal, sau sub orice altă formă tangibilă, de către deținătorul informațiilor de acest gen, indiferent dacă informațiile astfel transmise poartă sau nu mențiunea expresă “informații confidențiale” sau “informații proprietate exclusivă”.

Spălarea banilor” – infracțiunea prevăzută de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

2. Cine suntem

Asociația Pe Scurt

  • Forma Juridică: Asociație non-guvernamentala non-profit de drept privat
  • CIF: 44370390
  • Nr. de înregistrare în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor: 1879/A/2021
  • Nr. și data înscrierii în Registrul Special: 54/25.05.2021, Partea A, Secțiunea I
  • IBAN: RO11RNCB0075170135490001, deschis la Banca Comercială Română
  • Adresa: Str. Caloian Județul nr.8, Bl.D19A, sc.1, et.2, ap.7, Sector 3, București
  • Reprezentant legal: Dan Vladimir Gologan, în calitate de Președinte
  • E-mail: office@pescurt.org
3. Scopul și natura serviciului

3.1. Platforma este un spațiu online care permite utilizatorilor să:

 • i. Se informeze despre activitatea şi proiectele Pe Scurt;
 • ii. Susţină activitatea şi proiectele Pe Scurt prin donaţii şi sponsorizări;
 • iii. Descopere, să caute, să comande, să rezerve, să achiziționeze o gamă variată de produse, evenimente şi servicii.

3.2. Prin utilizarea Platformei vă exprimați consimțământul și vă obligați să respectați toate mențiunile acestui contract (Termene și condiții).

3.3. Conținutul și software-ul de pe această Platformă sunt proprietatea exclusivă a Pe Scurt și sunt protejate de legile din România și legile internaționale de copyright. Orice încercare frauduloasă de copiere/modificare/descărcare va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

4. Ancora - Alături de tine

4.1. Ancora – Alături de tine este programul Asociației Pe Scurt de prevenție medicală și detectare precoce a diverselor boli, cu precădere a cancerului de sân.

4.2. Programul Ancora – Alături de tine constă în acţiuni de informare şi educare, consultaţii de specialitate, screaning, analize medicale, campanii de informare şi conştientizare şi alte acţiuni necesare prevenţiei şi detectării precoce a diferite afecțiuni.

5. Evenimente

5.1. Ocazional Pe Scurt poate organiza activităţi şi evenimente deschise. Condiţiile de participare vor fi expuse, punctual, în prezentarea activității/evenimentului respectiv.

5.2. Aceste evenimente pot avea condiţii speciale de participare (ex. achitarea unui avans, rezervare, apartenenţă la o organizaţie sau experienţă medicală). Vă rugăm citiţi cu atenţie descrierea evenimentului respectiv.

5.3. În cazul evenimentelor cu plată, toate preţurile vor fi afişate incluzând TVA, taxe de vânzare și alte taxe.

5.4. Pe scurt ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Platformă, inclusiv descrierea evenimentelor, precum şi preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face şi greşeli. În asemenea situaţii, Pe Scurt va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Pe Scurt constată că eroarea respectivă a afectat/influenţat rezervarea/comanda dumneavoastră sau contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării rezervării/comenzii/contractului, cât şi posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

6. Produse

6.1. Vă rugăm să aveţi în vedere că achiziţionarea produselor de pe Platformă oferă o experienţă diferită de cea din magazinele fizice. În special, trebuie să ştiţi că:

  • culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Platformă, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la: setările monitorului dumneavoastră și dispozitivul utilizat pentru a accesa platformă;
  • dimensiunile şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Platformă, de aceea, vă rugăm să aveţi în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi că mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care l-aţi achiziţionat;
  • fotografiile şi imaginile de pe Platformă au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiţi cu atenţie descrierea corespunzătoare a Produsului sau să ne contactaţi prin modalităţile menţionate aici.
  • produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Pe Scurt să nu poată livra Comanda. De asemenea, Pe Scurt îşi rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situaţii, singura responsabilitate a Pe Scurt faţă de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;
  • Pe Scurt depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată. Menţionăm că toate informaţiile cu privire la livrare oferite de Pe Scurt (pe Platformă, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz.

6.2. Pe Scurt îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse afişate pe Platformă ca urmare a unor erori tehnice sau care, prezintă preţuri evident eronate/derizorii (preţuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecinţa restituirii întregii sume plătite de cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.

6.3. Orice link-uri către alte Website-uri sau materiale ale unor terţe părţi, dacă este cazul, afișate pe Platformă sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Pe Scurt nu îşi asumă în niciun fel responsabilitate pentru conţinutul acestor Website-uri şi materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor Website-uri.

6.4. Pe Scurt are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Pe Scurt nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaşte consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către Pe Scurt, anterior operaţiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Pe Scurt.

6.5. Comercializarea online a Produselor are loc în sistem en-detail (comerţ cu amănuntul), iar nu en-gros (comerţ cu ridicata).

6.6. Toate preţurile produselor vor fi afişate incluzând TVA, taxe de vânzare și alte taxe.

6.7. Pe Scurt ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate Platformă, inclusiv descrierea produselor, precum şi preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face şi greşeli. În asemenea situaţii, Pe Scurt va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Pe Scurt constată că eroarea respectivă a afectat/influenţat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât şi posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

7. Plăți și facturare

7.1. Achiziționarea serviciilor sau a produselor se face prin intermediul Platformei cu ajutorul unui card de debit sau de credit valid.

7.2. Se consideră încheiat actul de vânzare – cumpărare în momentul în care procesatorul de plăți confirmă realizarea plății.

7.3. Plata este procesată în mod securizat direct de pe cardul de credit/debit prin intermediul procesatorului de plăți EuPlatesc.

7.4. Achiziționarea serviciului/produsului, va fi considerată valabil efectuată numai după ce plata a fost efectuată integral și recepționată.

7.5. Clientul va primi factura asociată achiziției în termen de 3 zile lucrătoarea de la achiziție.

7.6. Comenzile care nu fac dovada plății sau care nu conțin coordonate de plată complete vor fi anulate.

7.7. Vă rugăm să aveţi în vedere că puteţi face o comandă valabilă pe Platformă numai dacă aţi împlinit vârsta de 18 ani şi doriţi ca Produsele şi/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteţi fi contactat cu uşurinţă.

7.8. Plățile se fac în lei (RON).

8. Donații

8.1. Conform OUG nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile nonguvernamentale non-profit (aşa cum este Asociația Sportiv Pe Scurt) pot primi donaţii.

8.2. Prin donarea către Pe Scurt a unor bunuri materiale sau mijloace financiare sunteţi de acord să renunţaţi la dreptul de proprietate asupra acestora şi să îl transferaţi către noi fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă.

8.3. Donaţiile financiare vor fi folosite în vederea implementării proiectelor Pe Scurt, aşa cum sunt ele prezentate, sau acolo unde nu este menţionat, vom folosi donaţia aşa cum considerăm de cuviinţă, pentru a ne îndeplini misiunea declarată şi scopul organizaţiei.

8.4. Pentru donaţiile de bunuri vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact sau la adresa office@pescurt.org.

8.5. Donațiile financiare pot fi făcute prin intermediul platformei, în mod securizat direct cu cardul de credit/debit prin intermediul procesatorului de plăți EuPlatesc sau prin transfer bancar către Asociaţia Pe Scurt (IBAN: RO11RNCB0075170135490001) menționând în detaliile transferului cuvântul „donație” și numele programului/proiectului către care doriți ca donaţia să fie direcţionată, acolo unde este cazul.

9. Sponsorizări

9.1. Persoanele juridice pot susţine activitatea noastră prin sponsorizări.

9.2. Cheltuielile de sponsorizare acordate potrivit legii scad sumele aferente din impozitul datorat în limita a 20%, însă nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri (companii, cu cifra de afaceri peste 1 milion Euro), respectiv 20% din impozitul pe venit (microîntreprinderi, cu cifra de afaceri sub 1 milion Euro).

9.3. Prin sponsorizare sunteţi de acord să transferaţi dreptul de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activităţi fără scop lucrativ în schimbul obținerii unor beneficii sub formă de publicitate.

9.4. Contractele de sponsorizare sunt guvernate de condiţii separate acestor termene şi condiţii.

9.5. Pentru a primi un contract de sponsorizare vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact sau la adresa de email office@pescurt.org.

10. 3,5% din impozit

10.1. Orice persoană fizică are dreptul de a direcţiona până la 3,5% din impozitul anual pe venituri din salarii și pensii către o asociaţie, fundaţie sau organizaţie nonguvernamentală.

10.2. Puteţi verifica înregistrarea Asociaţiei Pe Scurt accesând următorul link și introducând codul fiscal 44370390.

10.3. Direcţionarea acestui procentaj se poate face în perioada ianuarie – mai prin completarea unui simplu formular:

 • formularul 230 pentru venituri din salarii, pensii și activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 • formularul 212 pentru veniturile din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit, activităţi agricole impuse pe bază de normă de venit, cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real

10.4. Aceste formulare trebuie depuse la administraţiile financiare locale, iar veniturile provenite din acestea intră în contul ONG-ului abia la începutul anului următor.

10.5. Poți completa formularul 230 aici. Alternativ, trimite-ne formularul completat (doar prima pagină) printat și scanat, sau direct în format electronic la adresa office@pescurt.org, urmând ca noi să le trimitem spre ANAF.

10.6. Dacă aveţi nevoie de îndrumare sau asistenţă în vederea completării formularului vă rugăm să ne contactaţi prin formularul de contact sau la adresa office@pescurt.org.

11. Modificări, anulări, retururi și deficiențe organizatorice

11.1. Pe Scurt face toate eforturile ca activitatea să se desfășoare conform programului afișat online, pe cât posibil fără întreruperi (cu excepția sărbătorilor legale sau a evenimentelor anunțate, conform planificării calendarului oficial al organizației). Uneori, însă, astfel de întreruperi pot surveni, în mod inopinat, din motive obiective, de forță majoră. În aceste cazuri, se va încerca ajustarea programului pentru ca efectele negative să fie minime. Mai mult, atunci când este necesar și posibil, vom anunța o locație alternativă în care să se poată desfășura activitatea programată sau vom reprograma activitatea pentru o altă dată. Atunci când nici una dintre aceste variante nu este posibilă vom fi nevoiți să anulăm activităţile respective.

11.2. În cazul anulării evenimentelor/activităţilor ce au condiţii speciale de participare Pe Scurt va restitui costul total de participare. Nicio altă cheltuială adiacentă (transport, cazare, taxe sau alte cheltuieli) nu va fi rambursată de către Pe Scurt.

11.3. Schimbarea locației unui eveniment/unei activităţi în cadrul aceleiași localități nu constituie un motiv pentru rambursarea contravalorii către Client.

11.4. În conformitate cu legislația Uniunii Europene, Cumpărătorul are dreptul de a anula o comandă făcută prin telefon, fax, poștă sau internet în termen de 14 zile. Acest termen începe în ziua în care clientul a primit produsul. Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, și serviciile privind activitățile de agreement sunt excluse.

11.5. Reguli de rambursare a banilor:

11.5.1 În cazul serviciilor (achiziționate în baza unui contract de prestări servicii, facturate ca atare), renunțarea se realizează prin intermediul unei comunicări scrise adresate către Pe Scurt, la adresa office@pescurt.org.

11.5.2. Orice restituire a banilor se face numai în baza unei cereri exprese, în scris, din partea clientului. În lipsa unei cereri, sumele achitate rămân în cadrul Pe Scurt. Orice sume achitate în avans vor fi restituite clientului în cazul în care Pe Scurt este nevoit să anuleze un eveniment/o activitate contractată și facturată.

11.5.3. Neprezentarea (totală sau parțială) la un eveniment/activitate, chiar și din motive justificate, nu dă dreptul la returnarea banilor sau la transferarea sumelor şi drepturilor de participare către o altă persoană sau la participarea la o sesiune ulterioară a evenimentului/activităţii respective.

11.5.4. În cazul în care clientul apelează la dreptul de returnare a banilor, conform regulamentului din prezentul contract, Pe Scurt va înapoia sumele datorate într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data de primire a cererii prin email. Sumele pot fi înapoiate în numerar sau prin transfer bancar. Dacă optează pentru transfer bancar, clientul este responsabil pentru informarea corectă a Pe Scurt cu privire la datele sale bancare.

11.5.5. Toate cererile de renunțare, anulare sau returnare a banilor trebuie să fie prezentate prin email la adresa office@pescurt.org.

11.5.6. Cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

    • numele și prenumele plătitorului;
    • adresă completă;
    • date bancare: cont bancar (IBAN) și bancă – obligatoriu numai în cazul cererilor de returnare a banilor prin transfer bancar în contul plătitorului;
    • scopul cererii: renunțare, anulare a contractului și/sau returnare a banilor achitați în avans;
    • motivul renunțării/anulării, pentru a ne ajuta la îmbunătăţirea serviciilor pe viitor (opţional).

11.6. Pe Scurt pune la dispoziţia clienţilor săi posibilitatea returnării produselor cumpărate din magazinele noastre sau achiziţionate online de pe Platformă.

11.7. Pe Scurt garantează produsele pe o perioadă de maxim 2 ani de la data cumpărării pentru defecte de material şi defecte de fabricaţie. Produsele defecte vor fi înlocuite sau, dacă este cazul, reparate.

11.8. Pe Scurt poate decide înlocuirea produselor returnate, repararea sau rambursarea contravalorii acestora.

11.9. Pentru realizarea returului este necesară prezentarea bonului fiscal sau a facturii pe care să fie înscris produsul care se doreşte a fi returnat. Pentru finalizarea returului este necesară furnizarea datelor de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu), conform art. 319 din Codul Fiscal, şi semnarea dispoziţiei de plată.

11.10. Pentru a fi acceptate la retur produsele trebuie să fie noi (să nu fi fost folosite), nefolosite, curate şi fără miros. Transportul produselor se va face pe cheltuiala dumneavoastră.

11.11. Conform art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 2014 aveţi la dispoziţie 14 zile de la primirea produsului pentru a va exercita dreptul de retragere, adică să returnaţi produsul fără a vă justifica decizia.

11.12. În cazul în care doriţi să returnaţi produsul pentru a primi contravaloarea acestuia (rambursare), pentru înlocuire sau pentru repare, vă rugăm să să ne trimiteţi solicitarea pe adresa de email office@pescurt.org împreună cu următoarele informaţii: nume şi prenume, număr comandă, adresă. În plus, pentru rambursare, vă rugăm să specificaţi şi IBAN, nume titular cont bancar, nume banca, adresă bancă.

11.13. Pe Scurt îşi rezervă dreptul de a analiza şi decide acordarea sau nu a returului pentru fiecare solicitate în parte. Fiecare cerere de returnare este procesată. Pe Scurt nu va plăti pentru transportul returului decât dacă a existat o eroare din partea noastră. Încurajăm păstrarea tuturor informaţiilor de urmărire (tracking) de la curierul folosit de către dumneavoastră. Nu suntem responsabili pentru expediţiile pierdute. Vă rugăm să ne acordaţi 2-3 zile lucrătoare pentru răspuns după depunerea cererii.

11.14. Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor sau serviciilor vă rugăm să ne contactați pe email la adresa office@pescurt.org.

12. Activități interzise și penalități

12.1. Utilizatorul nu are permisiunea de a revinde, deep-link, folosi, copia, monitoriza (de ex. spider, scrape), afișa, salva sau reproduce orice conținut sau informație, software, rezervări, bilete, produse sau servicii disponibile pe Platformă pentru orice activitate sau scop comercial.

12.2. Utilizatorul nu trebuie să ocolească, să elimine, să dezactiveze, să împiedice, să distrugă, sau să eludeze măsurile tehnologice implementate de Pe Scurt sau de oricare dintre furnizorii sau partenerii noștri.

12.3. Utilizatorul nu are permisiunea să descifreze, să descompună, să dezasambleze sau să folosească procedee de inginerie inversă pentru oricare dintre software-urile utilizate de Platformă.

12.4. Utilizatorul se obligă să nu dăuneze sau să aducă efecte adverse, Platformei, performanţei și bunei funcționări ale acesteia.

12.5. Utilizatorul se obligă să nu expedieze mesaje sau e-mail-uri (incluzând date, informații, text, muzică, sunet, imagini, grafice, materiale video, programe sau alte materiale) care nu au fost solicitate sau să afișeze mesaje de tip pachete de reclame comerciale, anunțuri electorale sau anunțuri informative (denumite în continuare „Spam”), Utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru expedierea sau afișarea unor astfel de mesaje.

12.6. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Platforma și serviciile oferite de Pe Scurt într-un mod care afectează negativ interesele legitime ale Pe Scurt sau ale unei terțe persoane prin intermediul unor acțiuni ca următoarele:

12.6.1. expedierea de mesaje electronice, e-mail-uri sau faxuri care hărțuiesc sau deranjează pe ceilalți Utilizatori, prin conținutul lor calomnios, prin care se defăimează sau se dezvăluie informații personale ale unui terț;

12.6.2. continuarea expedierii de mesaje electronice către un adresant care a indicat că nu dorește să mai primească asemenea mesaje;

12.6.3. expedierea de mesaje electronice care conțin informații contrafăcute în titlul de listing („pachet header”) TCP/IP;

12.6.4. expedierea de mesaje electronice răuvoitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, mesaje de tip „mailbombing”;

12.6.5. expedierea de mesaje electronice într-o manieră care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe internet;

12.6.6. utilizarea unei căsuțe de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor;

12.6.7. expedierea sau afișarea de mesaje care conțin viruși şi/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau afișarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

12.6.8. expedierea sau afișarea de mesaje electronice de la o adresă de e-mail „fantomă” sau inexistentă sau sub o identificare falsă;

12.6.9. expedierea sau afișarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hărţui terțe persoane;

12.6.10. expedierea sau afișarea de mesaje care violează dreptul de proprietate intelectuală sau industrială al Pe Scurt sau al unui terț, sau de mesaje conținând informații pentru care Utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condițiile legii.

12.7. Utilizatorul nu va discrimina sau hărțui, indiferent de rasă, origine națională, religie, sex, identitate de gen, dizabilitate fizică sau mentală, stare medicală, stare civilă, vârstă sau orientare sexuală. Utilizatorul nu va avea un comportament abuziv, disruptiv, nociv sau violent și nu va încalcă drepturile altor persoane.

12.8. Utilizatorul nu are permisiunea să folosească sau să afișeze numele companiei, orice marcă comercială, siglă, aspectul și design-ul paginilor sau orice alte informații ce sunt proprietatea intelectuală a Pe Scurt, fără consimțământul nostru scris în prealabil;

12.9. Utilizatorul acceptă să coopereze, cu bună credință, să asiste, să furnizeze eventuale informații și să ia toate măsurile care pot fi solicitate în mod rezonabil de Pe Scurt cu privire la orice investigație întreprinsă de Pe Scurt sau un reprezentat al nostru cu privire la utilizarea sau abuzul produs prin sau pe Platformă.

12.10. Dacă considerați că un Utilizator cu care interacționați, fie online, fie personal, acționează sau a acționat necorespunzător, inclusiv, dar fără a se limita la: se angajează în comportament ofensator, violent sau inadecvat sexual; îl suspectați de furt sau înșelăciune; se angajează în orice altă conduită perturbatoare; Ar trebui să raportați imediat această persoană către autoritățile corespunzătoare și apoi către Pe Scurt. Sunteți de acord că orice raport pe care îl faceți nu ne va obliga să luăm nicio măsură (în afară celei prevăzute de lege, dacă există).

13. Prevenirea spălării banilor

13.1. În cadrul Pe Scurt este desemnată o persoană însărcinată cu îndeplinirea procedurilor de cunoaștere a clientelei și a beneficiarilor și de comunicare cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor.

13.2. Prin intermediul persoanei desemnate Pe Scurt realizează următoarele:

13.1. identificarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

13.2. identificarea, pe cât posibil, a clienților, beneficiarilor și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, înainte de a iniția orice relație de afaceri sau de a efectua tranzacții în numele clientului, sau de a participa la operațiuni suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;

13.4. întocmirea, după caz, în forma și conținutul prevăzute de legislația în vigoare, precum și transmiterea în termenele legale a raportului de tranzacții suspecte.

14. Sugestii și reclamații

14.1. Platforma încurajează Utilizatorii să ofere comentarii și sugestii pentru îmbunătățirea Platformei. Puteți trimite sugestiile dumneavoastră prin intermediul formularului de contact al Platformei, prin e-mail la office@pescurt.org. Orice evaluare sau sugestie pe care Utilizatorul o transmite va fi considerată neconfidențială. Prin trimiterea unei sugestii sau evaluări către noi, Utilizatorul acordă o licență de utilizare și publicare a aceste idei.

14.2. Orice reclamație, plângere sau sugestie adresată către Pe Scurt se poate transmite prin intermediul formularului de contact sau pe email către office@pescurt.org. Aceasta trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 30 de zile de la data apariției situației care generează plângerea. Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 30 de zile poate fi respinsă, iar reclamantul își pierde orice drept de compensare (de daune sau în bani).

14.3. Toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

14.4. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din București.

15. Încetarea contractului

15.1. Pe Scurt poate înceta imediat, fără notificare, prezentul Contract dacă:

15.1.1. Utilizatorul a încălcat obligațiile esențiale prevăzute în prezentul contract.

15.1.2. Utilizatorul a încălcat legile, reglementările sau drepturile terților aplicabile;

15.1.3. Pe Scurt consideră cu bună credință că o astfel de acțiune este în mod rezonabilă necesară pentru a proteja siguranța sau proprietățile Pe Scurt, ale membrilor săi sau ale terților (de exemplu, în cazul comportamentului fraudulos al unui Utilizator).

15.2. Încetarea contractului nu va afecta obligațiile scadente ale parților.

15.3. Cotizațiile lunare, contravaloarea produselor sau a serviciilor achiziționate și livrate, sponsorizările, donațiile, taxele/contribuțiile bănești efectuate nu se returnează.

15.4. În cazul serviciilor comerciale (facturate), conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, și a Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, se aplică următoarea procedură de renunţare unilaterală la contract şi restituire a banilor achitaţi:

15.4.1. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

15.4.2. Conform legislației, în cazul produselor, consumatorul este răspunzător de achitarea cheltuielilor aferente returnării acestora către comerciant. Această procedură se adresează clienților care au achiziționat produse de pe Platformă sau din magazinele noastre.

15.4.3. În cazul produselor facturate (vândute ca activitate comercială), termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua plății avansului sau de la data încheierii contractului între părți (atunci când există un contract scris).

15.4.4. Având în vedere că serviciile prestate nu mai pot fi returnate, banii pentru acestea nu pot fi returnați odată ce serviciul a fost prestat.

16. Limitarea răspunderii

16.1. În limitele permise de lege, nici noi, nici unul dintre funcționarii, directorii, angajații, reprezentanții, subsidiarii, companiile noastre afiliate, colaboratorii, distribuitorii, parteneri afiliați, împuterniciții, agenții sau alte pârți implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziție a Platformei și conținutului acesteia în alt mod, nu vor fi responsabili pentru:

16.1.1. orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de producție, de profit, de venit, de contract, pierdere sau păgubire a reputației și a bunului renume, pierdere de creanțe;

16.1.2. orice inacurateţe legată de informații (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități și clasificări) ale serviciilor care sunt prezentate ca disponibile pe Platforma noastră,

16.1.3. orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre, sau orice rănire, moarte, pagube ale proprietății (personale) sau alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijențe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parțial) altor Utilizatori sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaților, directorilor, agenților, reprezentanților sau companiilor lor afiliate) ale căror produse sau servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare (parțială), suprarezervare, grevă, forță majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

16.2. Încărcând fotografiile/imaginile în sistemul nostru (de ex. pe lângă un comentariu) certificați, garantați și sunteți de acord că dețineți copyright-ul asupra acestora și că sunteți de acord ca Pe Scurt să poată folosi fotografiile/imaginile încărcate pe Platformă, canalele de social media și în aplicațiile mobile, precum și în materialele și publicațiile promoționale (online/offline) după cum Pe Scurt consideră potrivit, la propria sa discreție. Acordați către Pe Scurt drepturi și licență non exclusive, la nivel mondial, irevocabile, necondiționate și perpetue pentru a folosi, reproduce, afișa, a comanda să fie reproduse, distribui, sub licenția, comunica și disponibiliza fotografiile/imaginile/videoclipuri, după cum Pe Scurt consideră potrivit, la propria discreție. Prin încărcarea acestor fotografii/imagini/videoclipuri, persoana care le încarcă acceptă responsabilitatea morală și legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terțe parți, datorită utilizării și publicării de către Pe Scurt ale acestor fotografii/imagini/videoclipuri. Persoana care a încărcat fotografiile garantează că acestea nu conțin virusuri, cai troieni, fișiere infectate și că nu conțin materiale pornografice, ilegale, obscene, ofensatoare, nepotrivite sau față de care se poate obiecta și că nu încalcă drepturile nici unei terțe părți (drept de proprietate intelectuală, copyright, drept la intimitate). Orice fotografie/imagine/videoclip care nu întrunește criteriile de mai sus nu va fi afișată și/sau poate fi îndepărtată/ștearsă de către Pe Scurt, oricând și fără notificare prealabilă.

16.3. Pe Scurt poate executa operațiuni de reparație, actualizare, întreținere ce poate duce la întreruperi temporare. De asemenea, Platforma poate suferi întreruperi datorate operațiunilor de mentenanță ale serviciilor oferite de terți.

17. Acord de imagine

17.1. În cadrul tuturor evenimentelor organizate de Pe Scurt se pot face fotografii și înregistrări audio-video de către un reprezentant Pe Scurt sau de către un subcontractant al acesuia.

17.2. Clădirea/spațiul închiriat sau deținut de Pe Scurt, sala în care își desfășoară activitatea, chiar și holul principal constituie spații private.

17.3. Prin participarea la activităţile Pe Scurt, clienții, beneficiarii şi orice alt participant (inclusiv rudele, prietenii sau însoțitorii) îşi dau acordul de înregistrare şi procesare a imaginii şi vocii proprii prin fotografiere şi înregistrare audio şi video, fără a putea cere compensații financiare sau orice alte pretenții compensatorii (indiferent de natura lor). Aceste materiale pot fi folosire în scopuri de marketing şi publicitate (online sau offline), pentru a crea derivate, şi pot fi distribuite sau comercializate.

17.4. Pe Scurt se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Pe Scurt are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: ajustarea de expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă. Nu se vor aduce atingere demnităţii sau altor drepturi fundamentale ale persoanei.

17.5. Utilizatorii prin utilizarea Platformei, utilizatorii îşi dau acceptul de prelucare a datelor personale.

17.6. Persoanele care nu sunt în totalitate de acord cu mențiunile de mai sus, referitoare la poze, filmări și procesarea datelor personale (în speță pozele și filmările audio-video înregistrate cu ei), nu au dreptul să intre în incinta Pe Scurt și nici să participe la activităţile organizate de Pe Scurt (online sau offline).

18. Drepturi de proprietate intelectuală

18.1. Cu excepția cazului când este menționat altfel, software-ul necesar serviciului nostru sau disponibil și utilizat pe Platforma noastră și drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv copyright) ale conținuturilor, informațiilor și materialelor de pe Platforma noastră sunt proprietatea Pe Scurt.

18.2. Pe Scurt are proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor Platformei (drepturi de proprietate intelectuală, design, funcționalități, infrastructură, comentariile clienților și conținutul tradus).

18.3. Nu aveți dreptul să copiați, scrape, (hyper-/deep) link, publicați, promovați, vindeți, integrați, utilizați, combinați, să folosiți în alt mod conținutul (inclusiv orice traduceri ale conținutului și/sau comentariile clienților) sau marca noastră fără permisiunea noastră expresă, în scris.

18.4. În măsura în care veți folosi sau combina (în întregime sau parțial) conținutul nostru sau veți avea în alt mod drepturi de proprietate intelectuală a conținutului afișat în Platformă, prin prezenta, atribuiți și transferați toate aceste drepturi de proprietate intelectuală către Pe Scurt. Orice utilizare ilegală sau oricare dintre acțiunile sau comportamentele menționate anterior vor constitui o încălcare materială a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de copyright și a celor de baze de date).

18.5. Toate drepturile ce decurg din proprietatea intelectuală asupra serviciilor, evenimentelor, modelelor, schițelor, planșelor, precum și ale oricărui material scris, audio, video sau software folosit de Pe Scurt pentru desfășurarea activităţilor aparțin nouă.

19. Notificări și comunicare

19.1. Prin rezervarea/achiziționarea unui eveniment/serviciu/produs de pe Platformă, Clientul este de acord să primească e-mail-uri care conțin informații cu privire la evenimentul/serviciul/produsul respectiv.

19.2. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părți, fără confirmare în scris.

19.3. În situația în care comunicarea/notificarea se face pe cale poștală, ea se va transmite cu confirmare de primire și se va considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

19.4. În situația în care comunicarea/notificarea se transmite prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (e-mail) ea se va considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă, iar dacă notificarea / comunicarea se transmite după ora 18:00, ea se consideră primită a două zi lucrătoare după cea în care a fost transmisă.

19.5. Comunicările oficiale vor fi transmise către adresa de e-mail office@pescurt.org.

20. Legea aplicabilă, jurisdicția și soluționarea litigiilor

20.1. Aceste termene și condiții și furnizarea serviciilor noastre vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din România. Orice diferență care decurge din aceste termene și condiții generale și serviciile noastre vor fi prezentate exclusiv instanțelor competente din Bucureștii, România. Pentru Utilizatorii, Beneficiarii și Clienții (din Spațiul Economic European): vă sfătuim să ne anunțați în prealabil despre orice reclamații, prin formularul de contact sau la adresa office@pescurt.org. Dacă aceasta nu rezolvă plângerea dumneavoastră, puteți să vă încărcați reclamația prin intermediul ANPC sau SOL.

20.2. În cazul în care orice prevedere a acestor termene și condiții este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, celelalte prevederi rămân obligatorii. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuși aplicate pe atât pe cât permite legislația în vigoare și veți fi cel puțin de acord să acceptați un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, conform conținutului și scopului acestor termene și condiții.