Workit

Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Pe Scurt (denumită în continuare „Pe Scurt”):

  • asociație non-guvernamentală non-profit de drept privat funcționând în conformitate cu legile din România;
  • cu sediul social în București, Str. Caloian Județul, Nr.8, Bl. D19A, Sc.1, Et.2, Ap. 7, Sector 3, Cod Poştal: 031113;
  • de înregistrare în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor: 1879/A/2021
  • și data înscrierii în Registrul Special: 54/25.05.2021, Partea A, Secțiunea I
  • număr de telefon: (+4) 0767.405.349;
  • adresa de e-mail: office@pescurt.org.

în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet ancora.pescurt.org denumită în continuare („Platforma”).

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai jos, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@pescurt.org

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați politica de cookies.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.1. Dacă sunteți utilizator al Platformei, Pe Scurt va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Platforma, de exemplu comportamentul / preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul Platformei precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct, în contextul plasării unei comenzi pentru produse, servicii sau evenimente, efectuării unei rezervări, donaţii, sponsorizări sau completarea formularelor prin intermediul Platformei sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea acesteia.

2.2. Dacă, pentru a vă crea cont de utilizator pe Platformă, utilizați contul dumneavoastră de Meta Facebook, Google, Linkedin sau alte reţele sociale, Pe Scurt va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail, fotografie de profil.

2.3. Prin participarea la activităţile Pe Scurt vă daţi acordul de prelucrare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (numele, imaginea și vocea), precum și a imaginilor / secvenţelor video (materialului filmat) / citatelor/ rapoartelor / statisticilor / precum și a altor materiale elaborate în cadrul proiectului mai sus menționat, în scopuri legate de publicitate în orice fel de canale de comunicare (TV, internet, presă scrisă, Facebook, Instagram, site-uri etc.), precum și transmiterea către terți a acestor materiale, utilizarea acestora în scopuri publicitare și nu numai, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio altă autorizare din partea dumneavoastră, fără nicio pretenție financiară și fără limitare în timp a utilizării acestora. De asemenea, vă daţi consimțământul de a se folosi declaraţiile dumneavoastră în mijloace scrise sau digitale, precum și film la TV, pe Internet (pagini web, reţele de socializare, YouTube etc.) sau transmiterea acestora către terți, utilizarea acestora în scopuri publicitare.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

3.1. Dacă sunteți client al Platformei, Pe Scurt prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Pe Scurt pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe Platforma, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului și rambursare etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în aceste scopuri are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Pe Scurt definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Pe Scurt.

  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Pe Scurt în contextul serviciilor prestate prin intermediul Platformei, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea pentru Pe Scurt de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Platformei.

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms, telefon) de comunicări privind produsele, serviciile şi activităţile Pe Scurt.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Platformei, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Platformă.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pe Scurt de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Platformă. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • În scop statistic, prin participarea la activităţile Pe scurt, vă daţi acordul la prelucrarea datelor personale cu caracter medical (nume, prenume, data naşterii, număr copii, menarhă, menopauză, obiceiuri alimentare şi non alimentare, antecedente medicale şi heredocolaterale și alte informații relevante din puncte de vedere medical/științific).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pe Scurt de a îmbunătăţi continuu practica medicală prin desfăşurarea de activităţi de cercetare.

 

 • 3.2. Dacă sunteți utilizator (vizitator) al Platformei, Pe Scurt prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru activități de marketing şi informare, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicări privind produsele și serviciile şi activităţile Pe Scurt.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Platformă. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor, solicitărilor trimise prin intermediul formularelor de contact și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Platformă.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pe Scurt de a asigura funcționarea corectă a Platformei, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor Platformei, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • 3.3. Dacă sunteți donator, sponsor sau persoana care a decis să redirecționeze o parte din impozitul pe profit către noi, Pe Scurt prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru a ne îndeplini obligaţiile legale şi a le furniza mai departe către ANAF sau alte organe ale statului pentru finalizarea donaţiei/sponsorizării/redirecţionării.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea pentru Pe Scurt de a accesa facilităţile fiscale, donaţiile sau sponsorizările.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, CNP, adresa de e-mail, telefonul, adresă, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct.

  • Pentru a vă furniza informaţii despre activitatea Pe scurt, rapoartele anuale sau transparența fiscală, newslettere sau pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu proiectele, evenimente și orice alte probleme relevante

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms.

 • 3.4. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre, Pe Scurt prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • Pentru a ne îndeplini obligaţiile asumate faţă de finanţatori, aşa cum sunt stipulate în contractele de finanţare/sponsorizare.

Temei: În cadrul proiectelor finanţate, sponsorul/finanţatorul poate cere verificarea implementării proiectului în conformitate cu cele asumate de către Pe Scurt prin contractul de finanţare/sponsorizare. Informaţii precum: nume, prenume, vârsta, prezenţa la activităţi şi alte informaţii relevante pot fi stocate şi transferate către finanţator.

  • În scop statistic, prin participarea la activităţile Pe scurt, vă daţi acordul la stocarea şi prelucrarea datelor personale cu caracter medical (nume, prenume, data naşterii, număr copii, menarhă, menopauză, obiceiuri alimentare şi non alimentare, antecedente medicale şi heredocolaterale și alte informații relevante din puncte de vedere medical/științific

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Pe Scurt de a îmbunătăţi continuu practica medicală prin desfăşurarea de activităţi de cercetare.

  • Pentru a vă furniza informaţii despre activitatea Pe scurt, rapoartele anuale sau transparența fiscală, newslettere sau pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu proiectele, evenimente și orice alte probleme relevante

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms.

  • Pentru atribuirea de facilitați, produse, servicii gratuite sau burse persoanelor vizate.

Temei: Pe Scurt îşi propune să vină în ajutorul comunităţii şi a persoanelor vulnerabile prin oferirea a diverse beneficii. Astfel de facilităţi pot fi condiţionate de furnizarea, de către beneficiari, a unor date cu caracter personal (ex. Adeverinţa de venit, istoric medical etc.). Furnizarea acestor date nu implică automat şi accesarea facilităţilor, ci aceasta poate fi condiţionată şi de alte criterii de selecţie.

  • Pentru promovarea activităţilor Pe Scurt.

Temei: Participarea la activităţile Pe Scurt poate fi condiţionată de acordarea consimţământului de prelucrare a numelui, imagini și vocii, precum și a altor informaţii, necesare pentru informare, conştientizare, vizibilitate, îndeplinirea unor obligaţii contractuale, atragerea de potenţiale finanţări şi continuare activităţilor Pe Scurt.

4. Durata pentru care va prelucram datele

4.1. Ca principiu, Pe Scurt va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

4.2. În cazul în care sunteți client, persoană care sprijină Pe Scurt prin redirecţionarea unei părţi din impozit, donator sau sponsor, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Pe Scurt (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

4.3. În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, Pe Scurt va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul Platformei. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite email-uri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea celor achiziționate și finalizarea ultimei comenzi active. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7 de mai jos.

4.4. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, sau pentru a rămâne informat despre activitatea noastră, Pe Scurt va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Pe Scurt pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4.5. Datele colectate cu scopuri statistice vor fi anonimizate după o perioadă de 10 ani şi pot fi păstrate pe termen nelimitat.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

5.1. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Pe Scurt poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Pe Scurt în desfășurarea activității sale (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii, medici colaboratori, parteneri), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

  • pentru administrarea Platformei;
  • pentru participarea dumneavoastră și a celorlalți participanți înscriși de dumneavoastră la activităţile Pe Scurt;
  • pentru promovarea, vânzarea, rezervarea, organizarea și desfășurarea activităţilor, serviciilor şi produselor Pe Scurt;
  • pentru facturarea serviciilor/produselor achiziționate prin intermediul Platformei;
  • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Pe Scurt prin intermediul Platformei;
  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Platformei și ale serviciilor derulate prin intermediul acesteia;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranța și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
6. Transferul datelor cu caracter personal

6.1. Deși, de regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților și afiliaților, finanţatorilor, partenerilor şi colaboratorilor în contextul activităților Pe Scurt.

6.2.Datele cu caracter personal furnizate către Pe Scurt pot fi transferate în afara României

6.3. Scopul transferării datelor este cel precizat în capitolul 3.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

7.1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Pe Scurt, conform celor descrise în prezentul document;

7.2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Pe Scurt cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

7.3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Pe Scurt a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

7.4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Pe Scurt să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

7.5. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

7.6.  Dreptul la portabilitatea datelor,respectiv:

  • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
  • dreptul ca aceste date să fie transmise de către Pe Scurt către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7.7.  Dreptul la opoziție– în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Pe Scurt sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Pe Scurt poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

7.8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;

7.9. Dreptul de a va adresa AutoritățiiNaționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.